Full width home advertisement

संगीतशास्त्र

Post Page Advertisement [Top]

Latest Post

श्रुति : सम्पूर्ण विवेचन

  श्रुति       नित्यं गीतोपयोगित्वमभिज्ञेयत्वमप्युत ।    लक्षे प्रोक्त सुपर्याप्त संगीतश्रुतिलक्षणाम ।। अर्थात -वह आवाज जो गीत में प्रयोग की...
Read More

संगीताच्या विद्यार्थ्यांसाठी ११ यशसुत्रे

संगीताच्या विद्यार्थ्यांसाठी ११ यशसुत्रे          आज भारतीय शास्त्रीय संगीत लाखो काही विद्यार्थी शिकणारे आहेत. परीक्षांसाठी शिकतात तर काही आ...
Read More

मुतखडा/अश्मरी/पथरी यात उपयोगी येणाऱ्या वनस्पती

मुतखडा अश्मरी पथरी यात येणाऱ्या उपयोगी वनस्पती चार प्रकार आहेत.  1) वात पासून 2) पित्त पासून 3) कफ पासून 4) शुक्र पासून (विर्य) ...
Read More

Bottom Ad [Post Page]